ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ)

February 26, 2019

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 2019 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ)

Υπογραφω την Ανοιχτη Επιστολη

Η κοινότητα SerresTech (www.serrestech.gr) είναι μια ζωντανή κοινότητα εθελοντών, που αριθμεί τη συγκεκριμένη στιγμή πάνω από 280 άτομα και έχει ως κύριο στόχο την διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της βιομηχανίας λογισμικού στην περιοχή μας.

Όμως η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού για την τεχνολογία περιβάλλοντος περνά και μέσα από αποφάσεις και της τοπικής (δημοτικής και περιφερειακής) διοίκησης. Για το λόγο αυτό απευθύνουμε, με μια ανοικτή επιστολή, τα ακόλουθα ερωτήματα στους υποψήφιους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δημάρχους της περιοχής μας, ώστε να διασαφηνίσουν τις θέσεις τους σε θέματα που πιστεύουμε ότι επηρεάζουν το τεχνολογικό γίγνεσθαι.

Α) Επαναχρησιμοποίηση δημόσιων, ανοικτών δεδομένων και προτύπων

Η ΕΕ από το 2003 έχει συντάξει την οδηγία 2003/98/ΕK για την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων του δημόσιου τομέα, γνωστή και ως οδηγία PSI. Η οδηγία αυτή αναθεωρήθηκε το 2018 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_el.htm) ενώ ήδη έχει αποφασιστεί η περαιτέρω βελτίωσή της. Η οδηγία αυτή έχει γίνει και νόμος του ελληνικού κράτους (Ν.43052014).

Ποιό είναι το πλάνο που προτείνετε για την υιοθέτηση αυτής της οδηγίας; Ποια δεδομένα και με ποιό τρόπο θα γίνουν διαθέσιμα τον 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο χρόνο της θητείας σας;

Β) Δημόσιο χρήμα, δημόσιος και ο κώδικας

Μια πληθώρα οργανισμών και ανθρώπων στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν ότι κώδικας που αναπτύσσεται με δημόσια χρήματα, πρέπει να διατίθεται ελεύθερα σε όλους. (https://publiccode.eu/el).

Ποια είναι η θέση σας; Εφόσον συμφωνείτε, ποιος κώδικας που έχει αναπτυχθεί ή θα αναπτυχθεί κατά παραγγελία από το δήμο ή την περιφέρεια, και για τον οποίο ιδιοκτήτης φέρεται ο ίδιος ο δήμος ή η περιφέρεια, θα διατεθεί ως ελεύθερο λογισμικό (https://el.wikipedia.org/wiki/Ελεύθερο_λογισμικό);

Γ) Χρήση ανοικτού λογισμικού

Αρκετοί δήμοι και περιφέρειες στην Ευρώπη έχουν προχωρήσει στην υιοθέτηση λογισμικού ανοικτού κώδικα. Πιο πρόσφατο επιτυχημένο παράδειγμα στην Ευρώπη είναι η πόλη της Βαρκελώνης (https://itsfoss.com/barcelona-open-source).

Ποια η θέση σας για την αντικατάσταση λογισμικού κλειστού τύπου από λογισμικό ανοικτού κώδικα; Πιο συγκεκριμένα, αν συμφωνείτε, ποια πακέτα λογισμικού κλειστού τύπου προτίθεστε να έχετε αντικαταστήσει με λογισμικό ανοικτού τύπου τον 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο χρόνο της θητείας σας;

Δ) Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για νέες & νεοφυείς επιχειρήσεις

Με τη σημερινή οικονομική κατάσταση είναι αναγκαία η δημιουργία ενός κλίματος που θα ευνοεί την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων (startups) μειώνοντας κατά το δυνατό το ρίσκο που συνοδεύει αυτό το εγχείρημα και κάνοντας έτσι θελκτικότερη την προσπάθεια αυτή.

Για παράδειγμα, αρκετά ακούγονται για τις «έξυπνες πόλεις» και η υιοθέτηση πρωτοβουλιών είναι σίγουρα πολύ ενθαρρυντικές για τους δημότες. Όμως, τέτοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσε ταυτόχρονα να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να υποστηρίξουν και τη δημιουργία τοπικών επιχειρήσεων ικανών να συνδράμουν στην ανάπτυξη τέτοιων λύσεων. Θα μπορούσε να υπάρξει πρόνοια για τη προώθηση μικρών έργων που θα προσελκύσουν μικρότερες τοπικές εταιρείες. Θα έπρεπε να συνοδευτούν οι έξυπνες λύσεις από την εκτεταμένη παραγωγή και διάθεση δημόσιων ανοικτών δεδομένων (βλ. παραπάνω) δημιουργώντας έτσι λύσεις προστιθέμενης αξίας. Άλλα παραδείγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, στο μέτρο του δυνατού, τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος είναι, η προσέλκυση και η παραμονή νέων ανθρώπων στην περιοχή μας, η δημιουργία και διάθεση χώρων και υποδομών με ευνοϊκούς όρους σε νέες επιχειρήσεις ή/και digital nomads (βλ. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_nomad) κ.ά.

Με ποιους τρόπους λοιπόν σκοπεύετε να προσελκύσετε νέες επιχειρήσεις και να δημιουργήσετε ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους; Ποιοί είναι οι μετρήσιμοι στόχοι σας για το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο έτος της θητείας σας σε αυτόν τον τομέα (είτε σε αριθμό θέσεων εργασίας, είτε σε αριθμό επιχειρήσεων);

Τα παραπάνω είναι μόνο κάποιες ιδέες για το πως θα μπορούσε να βοηθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση την ανάπτυξη μιας τεχνολογικής κουλτούρας στην περιοχή μας. Εμείς αυτό που θα θέλαμε, ως ενεργοί πολίτες, είναι να μάθουμε τους μετρήσιμους στόχους που έχουν τεθεί, όσο μικροί και αν είναι αυτοί, και πως πρόκειται να υλοποιηθούν.

Υπογραφω την Ανοιχτη Επιστολη